PSU (ATX पॉवर सप्लाय) ची चाचणी कशी करावी

तुमच्या सिस्टमला चालू होण्यात समस्या येत असल्यास, तुम्ही चाचणी करून तुमचे पॉवर सप्लाय युनिट (PSU) योग्यरित्या काम करत आहे का ते तपासू शकता.

ही चाचणी करण्यासाठी तुम्हाला पेपर क्लिप किंवा PSU जम्परची आवश्यकता असेल.

महत्वाचे: तुमच्या पीएसयूची चाचणी करताना तुम्ही योग्य पिन उडी मारल्याची खात्री करा.चुकीच्या पिन उडी मारल्याने PSU ला इजा आणि नुकसान होऊ शकते.तुम्हाला उडी मारण्यासाठी कोणत्या पिनची आवश्यकता आहे हे पाहण्यासाठी खालील प्रतिमा वापरा.

तुमच्या पीएसयूची चाचणी घेण्यासाठी:

  1. तुमचा PSU बंद करा.
  2. PSU मधून मुख्य AC केबल आणि 24-पिन केबल वगळता सर्व केबल्स अनप्लग करा.
  3. तुमच्या 24-पिन केबलवर पिन 16 आणि पिन 17 शोधा.
    • पिन 16 आणि पिन 17 शोधण्यासाठी, क्लिप वरच्या बाजूने आणि पिन तुमच्याकडे तोंड करून डावीकडून मोजा.खालील फोटो उदाहरणात दाखवल्याप्रमाणे डावीकडून उजवीकडे मोजताना ते ४थ्या आणि ५व्या पिन असतील.psu 24-पिन पॉवर चाचणी

पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी-23-2023